• Pakiet

Zawór trójgłowy USVK do zasilania nagrzewnic wodnych i aparatów grzewczych

Automatyka hydrauliczna przeznaczona jest do zasilania nagrzewnic wodnych i aparatów grzewczych w medium grzewcze jakim jest woda.

Pobierz kartę katalogową.

Zastosowanie:

Automatyka hydrauliczna przeznaczona jest do zasilania nagrzewnic wodnych i aparatów grzewczych w medium grzewcze jakim jest woda.

Konstrukcja i opis pracy:

Konstrukcję przedstawia rysunek 1 USVK występuje w prawym lub lewym wykonaniu. USVK składa się z:

- Pompy wodnej zapewniającej odpowiedni przepływ czynnika grzewczego;

- Siłownika elektrycznego do regulacji ustawienia zaworu trójdrogowego;

- Zaworu trójdrogowego służącego do regulacji ilości przepływu czynnika grzewczego przez nagrzewnicę;

- Łącznika pomiędzy zasilaniem a powrotem.

Regulacja i obsługa USVK:

Montaż i regulacja może być dokonywana tylko przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. Zabrania się eksploatacji USVK poza obrębem skali temperatur, pokazanych w instrukcji urządzenia, a także w pomieszczeniach z obecnością agresywnych domieszek oraz w środowisku zagrażającym wybuchem. Przed włączeniem USVK do sieci koniecznie trzeba upewnić, że nie ma widocznych uszkodzeń. Przy regulowaniu węzła wodnego należy przestrzegać następujących reguł:

- Konieczne jest zapewnienie poziomego położenia osi wału silnika;

- Wykluczyć możliwość przekazu obciążeń mechanicznych na USVK od podłączonych przewodów rurowych;

- Należy wykluczyć możliwość przypadkowego zetknięcia przewodów zasilających z ruchomymi częściami USVK.

Podłączenie USVK do magistrali wodnej:

Doprowadzenie (odprowadzenie) wody do USVK dokonuje się w bezpośrednim przyłączeniu do stacjonarnej magistrali za pomocą giętkich, metalowo-gumowych węży lub przy użyciu gwintowego połączenia z króćcem wlotowym i wylotowym. Doprowadzenie przewodów rurowych należy wykonać w taki sposób, żeby przy przeprowadzeniu prac serwisowych była możliwość ich szybkiego odłączenia.

Podłączenia elektryczne:

Wszystkie elektryczne podłączenia powinny być wykonane przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami. Przed podłączeniem trzeba zainstalować uziemienie ochronne pompy cyrkulacyjnej. Podłączenie silnika elektrycznego pompy i napędu elektrycznego przeprowadza się zgodnie ze schematami znajdującymi się w DTR.

Warunki eksploatacji:

- temp. otoczenia do + 5 do + 40°C;

- max temp. wody na zasilaniu + 150°C

Symbol producenta
Szkic
Waga (kg)
Wydajność (m3/h)
USVK 3/4-4
4,1
Dane techniczne podane na zdjęciu.
USVK 3/4-6
4,1
Dane techniczne podane na zdjęciu.
Symbol producenta
Szkic
Wymiary (mm)
USVK 3/4-4
Wymiary podane na zdjęciu.
USVK 3/4-6
Wymiary podane na zdjęciu.

* oznacza towar dostępny na indywidualne zamówienie.

Produkty
Model
Cena netto
Cena brutto
USVK 3/4-4
Dostępność: w magazynie
3 870,00 zł
cena netto
4 760,10 zł
cena brutto
USVK 3/4-6
Dostępność: w magazynie
3 870,00 zł
cena netto
4 760,10 zł
cena brutto

pokaż mniej modeli

w tej samej kategorii

Komentarze produktów

Komentarze (0)